Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Công trình gia cố và sửa chữa kết cấu

Home  /  Công Trình Tiêu Biểu  /  Công trình gia cố và sửa chữa kết cấu

Công trình gia cố và sửa chữa kết cấu sử dụng sản phẩm MAPEI tại Việt Nam

Cảng hàng không Chu Lai - Quảng Nam , Việt Nam
Cảng hàng không Chu Lai – Quảng Nam
Sản phẩm đã thi công: Mapefill SP, Mapecure E, Mapeflex PU50 SL, Mapefoam, Mapegrout SV

 
Nhà máy kính nổi Chu Lai - Quảng Nam
Nhà máy kính nổi Chu Lai – Quảng Nam
Sản phẩm đã thi công: Mapefill SP, Mapefluid N100 SP, Mapeplast SF

 
Nhà máy Crown New Can - Đà Nẵng
Nhà máy Crown New Can – Đà Nẵng
Sản phẩm đã thi công: Mapefix EP 385/585

 
Nhà máy Pvtex Đình Vũ - Hải Phòng
Nhà máy Pvtex Đình Vũ – Hải Phòng
Sản phẩm đã thi công: Mapefill SP, Planigrout 300 SP

 
Cảng Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu
Cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu
Sản phẩm đã thi công: Mapefill SP

 
Đại lộ Võ Văn Kiệt - TP.Hồ Chí Minh
Đại lộ Võ Văn Kiệt – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP

 
Saigon Pearl - TP.Hồ Chí Minh
Saigon Pearl – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP

 
Nhà máy đường Biên Hòa - Đồng Nai
Nhà máy đường Biên Hòa – Đồng Nai
Sản phẩm đã thi công: Mapefill SP

 
Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 - Kiên Giang
Nhà máy xi măng Hà Tiên 2 – Kiên Giang
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP

 
Toà nhà Điện Lực - TP.Hồ Chí Minh
Toà nhà Điện Lực – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP

 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngăi
Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Quảng Ngăi
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP, Mapeflex PU20, Planigrout 300 SP, Keraset

 
Trung tâm thương mại Sông Đà  - Hà Nội
Trung tâm thương mại Sông Đà – Hà Nội
Sản phẩm đã thi công: Mapefill GP