Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Vữa tô cách nhiệt tạo môi trường thoải mái cho khối xây tô mới

Home  /  Giải pháp xây dựng  /  Vữa tô cách nhiệt tạo môi trường thoải mái cho khối xây tô mới

Chuyên mục: Giải pháp xây dựng

Hệ thống cách nhiệt với vữa tô chuyên dụng của MAPEI tạo môi trường thoải mái và dễ chịu cho khối xây tô mới:

Vữa tô cách nhiệt tạo môi trường thoải mái cho khối xây tô mới

1 – Concrete substrate (bề mặt bê tông)
2 – Adhesive (keo kết dính)
3 – Pre-finished parquet (sàn gỗ hoàn thiện)
4 – Internal rectified blocks (khối xây bên trong)
5 – Transpirant render (vữa chuyên dụng cách nhiệt)
6 – Smooth-finish skimming mortar (vữa tô mịn hoàn thiện)
7 – Siloxane primer (sơn lót gốc siloxane)
8 – Siloxane paint (sơn phủ gốc siloxane)
9 – Adhesive (keo kết dính)
10 – Sealant (keo trám khe)


Comments are closed.