Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Phụ gia phục hồi bê tông từ máy trộn/xe bồn, tháo dỡ ván khuôn, bảo dưỡng bề mặt bê tông

Home  /  Sản Phẩm  /  Phụ gia bê tông  /  Phụ gia phục hồi bê tông từ máy trộn/xe bồn, tháo dỡ ván khuôn, bảo dưỡng bề mặt bê tông

Re-con Zero

RE-CON ZERO

RE-CON ZERO là hợp chất 2 thành phần dùng để phục hồi hoàn toàn bê tông trả lại từ máy ...
Xem Chi Tiết
Disarmante DMA 2000 (Form Release Agent DMA 2000)

DISARMANTE DMA 2000 (FORM RELEASE AGENT DMA 2000)

DISARMANTE DMA 2000 là hợp chất tháo dỡ ván khuôn đa dụng trộn sẵn, thích hợp cho tất cả các ...
Xem Chi Tiết
Disarmante DMA 3000

DISARMANTE DMA 3000 (FORM RELEASE AGENT DMA 3000)

DISARMANTE DMA 3000 là hợp chất tháo dỡ ván khuôn đa dụng trộn sẵn, thích hợp cho tất cả các ...
Xem Chi Tiết
Mapecure E

MAPECURE E

MAPECURE E là hợp chất bảo dưỡng chống bay hơi dạng nhũ tương dùng để bảo vệ bề mặt bê ...
Xem Chi Tiết