Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Phụ gia làm chậm quá trình ninh kết bê tông

Home  /  Sản Phẩm  /  Phụ gia bê tông  /  Phụ gia làm chậm quá trình ninh kết bê tông

Mapefluid R14 VN

MAPEFLUID R14 VN

MAPEFLUID R14 VN là phụ gia hóa dẻo dạng lỏng, duy trì độ sụt và kéo dài thời gian thủy ...
Xem Chi Tiết
Mapeplast R15 VN

MAPEPLAST R15 VN

MAPEPLAST R15 VN là phụ gia hóa dẻo dạng lỏng, duy trì độ sụt và kéo dài thời gian thủy ...
Xem Chi Tiết
Mapeplast R14 SP

MAPEPLAST R14 SP

MAPEPLAST R14 SP là phụ gia hoá dẻo, duy trì độ sụt, kéo dài thời gian thủy hóa và làm ...
Xem Chi Tiết
Dynamon Easy 21

DYNAMON EASY 21

DYNAMON EASY 21 là phụ gia siêu dẻo gốc acrylic cải tiến giúp làm chậm quá trình đông kết của ...
Xem Chi Tiết