Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Phụ gia đóng rắn nhanh cho bê tông

Home  /  Sản Phẩm  /  Phụ gia bê tông  /  Phụ gia đóng rắn nhanh cho bê tông

Mapequick AFK 888

MAPEQUICK AFK 888

MAPEQUICK AFK 888 là phụ gia đông kết nhanh không chứa kiềm dùng cho bê tông phun với thời gian ...
Xem Chi Tiết
Mapequick AFK 777 T

MAPEQUICK AFK 777 T

MAPEQUICK AFK 777 T là phụ gia đông kết nhanh không chứa kiềm dùng cho bê tông phun. ỨNG DỤNG ...
Xem Chi Tiết
Mapequick AF300 Dry

MAPEQUICK AF 300 DRY

MAPEQUICK AF 300 DRY là phụ gia đông kết nhanh không chứa kiềm dùng cho bê tông phun. CHỨNG NHẬN ...
Xem Chi Tiết

MAPEQUICK AF400

MAPEQUICK AF400 là phụ gia đông kết nhanh không chứa kiềm dùng cho bê tông phun. ỨNG DỤNG MAPEQUICK AF400 ...
Xem Chi Tiết
Mapequick AF2500/B

MAPEQUICK AF2500/B

MAPEQUICK AF2500/B là phụ gia đóng rắn nhanh cho bê tông phun và vữa. CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN MAPEQUICK AF2500/B ...
Xem Chi Tiết