Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Hệ thống thi công hoàn thiện cho tường xi măng, tường gạch và tường trang trí

Home  /  Giải pháp xây dựng  /  Hệ thống thi công hoàn thiện cho tường xi măng, tường gạch và tường trang trí

Chuyên mục: Giải pháp xây dựng

Hệ thống thi công hoàn thiện cho tường xi măng, tường gạch và tường trang trí sử dụng các sản phẩm chuyên dụng của MAPEI:

Hệ thống thi công hoàn thiện cho tường xi măng, tường gạch và tường trang trí

1 – Self-locking blocks (gạch, đá tự khóa)
2 – Installation mortar (vữa xây)
3 – Render (vữa tô)
4 – Fibre-reinforced transpirant coating (lớp phủ cách nhiệt dạng sợi củng cố)
5 – Coloured siloxane undercoat (sơn lót gốc siloxane có màu)
6 – Coloured siloxane coating (sơn phủ gốc siloxane có màu)
7 – Installation mortar (vữa xây)
8 – Concrete (bê tông)


Comments are closed.