Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Hệ thống cách nhiệt cho nhà mới

Home  /  Giải pháp xây dựng  /  Hệ thống cách nhiệt cho nhà mới

Chuyên mục: Giải pháp xây dựng

Hệ thống cách nhiệt hoàn thiện cho nhà mới (đang thiết kế hoặc đang xây) sử dụng các sản phẩm chuyên dụng của MAPEI:

Hệ thống cách nhiệt cho nhà mới

1 – Cementitious render (lớp tô gốc xi măng)
2 – Adhesive (keo kết dính)
3 – Insulating panel (tấm cách nhiệt)
4 – Smoothing compound (chất làm mịn – matit)
5 – Glass fiber mesh (lưới sợi thủy tinh)
6 – Coloured acrylic primer (sơn lót gốc acrylic có màu)
7 – Coloured acrylic coating 1,2 mm (sơn phủ gốc acrylic có màu độ dày 1,2 mm)


Comments are closed.