Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Hệ thống cách âm thi công sàn gỗ trên sàn sưởi ấm

Home  /  Giải pháp xây dựng  /  Hệ thống cách âm thi công sàn gỗ trên sàn sưởi ấm

Chuyên mục: Giải pháp xây dựng

Hệ thống cách âm hoàn thiện cho công tác lắp đặt sàn gỗ trên sàn sưởi ấm sử dụng các sản phẩm chuyên dụng của MAPEI:

Hệ thống cách âm thi công sàn gỗ trên sàn sưởi ấm
1 – Concrete substrate (bề mặt bê tông)
2 – Soundproofing membrane (màng cách âm)
3 – Soundproofing tape (băng cách âm)
4 – Damp proofing membrane (màng chống thấm)
5 – Heating flooring system (hệ thống sưởi sàn)
6 – Screed (lớp trung gian)
7 – Adhesive (keo kết dính)
8 – Multi-layered pre-sanded wood flooring (sàn gỗ nhiều lớp đã đã được chà nhám)
9 – Water-based filler (chất kết dính gốc nước pha với bột gỗ cho công tác chà ron – chít mạch)
10 – Natural drying oil-based resin (nhựa gốc dầu khô tự nhiên để xử lý bề mặt sàn gỗ)
11 – Natural drying oil-based resin in water dispersion (nhựa gốc dầu khô tự nhiên phân tán trong nước để hoàn thiện bề mặt sàn gỗ)
12 – Sealant (keo trám khe)
13 – Adhesive (chất kết dính)


Comments are closed.