Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

EN 1504 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông

Home  /  Tiêu chuẩn xây dựng  /  EN 1504 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông

Chuyên mục: Tiêu chuẩn xây dựng

EN 1504 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông.

Giới thiệu EN 1504

– Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu, sản phẩm và hệ thống sản phẩm dùng để bảo vệ và sữa chữa kết cấu và bề mặt bê tông.
– Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử,… áp dụng cho các sản phẩm được đánh giá.

Sản phẩm MAPEI đạt tiêu chuẩn EN 1504:

Mapelastic
Purtop 400 M

Báo giá nhanh


Comments are closed.