Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

EN 12002 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho việc xác định biến dạng ngang của keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng

Home  /  Tiêu chuẩn xây dựng  /  EN 12002 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho việc xác định biến dạng ngang của keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng

Chuyên mục: Tiêu chuẩn xây dựng

EN 12002 là tiêu chuẩn Châu Âu cho việc xác định biến dạng ngang của keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng.

Giới thiệu EN 12002

– Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu, sản phẩm và hệ thống sản phẩm keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng và các sản phẩm bổ sung
– Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử,… áp dụng cho các sản phẩm được đánh giá.

Sản phẩm MAPEI đạt tiêu chuẩn EN 12002:

Isolastic 50

Báo giá nhanh


Comments are closed.