Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

EMICODE – Tiêu chuẩn quốc tế về khí thải trong nhà từ các sản phẩm xây dựng

Home  /  Tiêu chuẩn xây dựng  /  EMICODE – Tiêu chuẩn quốc tế về khí thải trong nhà từ các sản phẩm xây dựng

Chuyên mục: Tiêu chuẩn xây dựng

EMICODE là Tiêu chuẩn quốc tế về khí thải khu vực trong nhà từ các sản phẩm xây dựng thông dụng như keo dán gạch đá, keo chà ron (chít mạch), keo trám khe, ván lát sàn,… Vui lòng download các tài liệu của EMICODE ngay dưới trang này.

Giới thiệu EMICODE

– Hệ thống phân loại EMICODE cho phép so sánh và đánh giá các thông số gây ô nhiễm môi trường trong việc thi công sàn, tường của các sản phẩm xây dựng, đồng thời đưa ra các khuyến cáo để cải tiến các sản phẩm này.
– Hệ thống phân loại và nhãn EMICODE được bảo hộ trên khắp thế giới, trở thành tiêu chuẩn về ô nhiễm môi trường của một số lớn sản phẩm xây dựng.
– EMICODE được giới thiệu lần đầu vào năm 1997 và từ đó đến nay đã có hơn 4.500 sản phẩm xây dựng được công nhận đạt tiêu chuẩn này.
– EMICODE cung cấp cho người tiêu dùng, các nhà thầu, kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng những thông số và hướng dẫn để lựa chọn vật liệu, sản phẩm hóa chất và phụ gia xây dựng đạt tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất chống lại sự ô nhiễm không khí ở khu vực trong nhà, đảm bảo cao nhất việc bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Nhãn EMICODE

EMICODE hiện có 4 loại nhãn dành cho các sản phẩm đạt được kiểm định:

Emicode EC2 label
EMICODE EC2 – Sản phẩm xây dựng có khí thải thấp. Các sản phẩm này đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản của EMICODE.

Emicode EC1 label
EMICODE EC1 – Sản phẩm xây dựng có khí thải rất thấp. Các sản phẩm này đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của EMICODE về môi trường và sức khỏe.

Emicode EC1 Plus label
EMICODE EC1 Plus – Sản phẩm xây dựng có khí thải cực kỳ thấp. Các sản phẩm này đáp ứng những tiêu chuẩn của EMICODE cao hơn và khắt khe hơn so với EC1 Plus.

Emicode EC1 Plus R label
Một số nhãn Emicode có chữ “R” chìm (“Regulated” – tạm dịch: “được quy định”). Nhãn này áp dụng cho các sản phẩm xây dựng có khí thải rất thấp, tuy nhiên yêu cầu có thêm các đo lường an toàn công nghiệp khi thi công. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng găng tay và ủng bảo vệ.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm của EMICODE

VOC: volatile organic compound
(covering n-hexane (n-C6) to n-hexadecane (n-C16))
TVOC: total volatile organic compounds
SVOC: semi-volatile organic compound
(covering above n-hexadecane (n-C16) to n-docosane (n-C22))
TSVOC: total semi-volatile organic compounds
VVOC: very volatile organic compound
(covering below n-hexane (n-C6))
TIC: total ion current chromatogram

Sản phẩm MAPEI đạt tiêu chuẩn EMICODE:

Sơn lót cho sàn:
Primer G
Vữa tự san phẳng:
Ultraplan
Ultratop
Keo dán gạch đá:
Adesilex P9
Keraset
Kerabond T
Kerapoxy
Keraflex
Adesilex P10
Granirapid
Keo chà ron (chít mạch):
Keracolor SF
Keracolor FF
Keracolor GG
Kerapoxy
Ultracolor Plus
Keo dán sàn gỗ:
Ultrabond P990 1K
Silwood
Keo dán sàn vinyl và thảm cao su:
Mapecryl Eco
Keo trám khe và chất kết dính đàn hồi:
Mapesil AC
Mapesil LM
Mapeflex PU30
Mapeflex PU40
Mapeflex PU45
Mapeflex PU50 SL


Comments are closed.