Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Công trình chống thấm

Home  /  Công Trình Tiêu Biểu  /  Công trình chống thấm

Công trình chống thấm sử dụng sản phẩm MAPEI tại Việt Nam

Nhà máy Bosch - Đồng Nai
Nhà máy Bosch – Đồng Nai
Sản phẩm đã thi công: Mapeplan M

 
Trung tâm thương mại Crescent  - TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm thương mại Crescent – TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapeplan TM

 
Sacombank - Chi nhánh Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Sacombank – Chi nhánh Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapeflex PU50 SL

 
Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất  - Quảng Ngãi
Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất – Quảng Ngãi
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic

 
Ree Tower - TP.Hồ Chí Minh
Ree Tower – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapethene TA, Isamite, Adesilex P9

 
Khu đô thị Văn Phú-Victoria - Hà Nội
Khu đô thị Văn Phú-Victoria – Hà Nội
Sản phẩm đã thi công: Plastimul, Mapethene TA, Isamite

 
Khách sạn Nikko Saigon - TP.Hồ Chí Minh
Khách sạn Nikko Saigon – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Planiseal 288, Mapefill GP, Keraset, Keracolor SF

 
Khách sạn Green Plaza - Đà Nẵng
Khách sạn Green Plaza – Đà Nẵng
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Planicrete SP, Idrostop, Mapefill GP

 
Nhà máy Intel - TP.Hồ Chí Minh
Nhà máy Intel – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapethene TA, Isamite SP

 
Tòa nhà Loyal - TP.Hồ Chí Minh
Tòa nhà Loyal – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Keraset, Keracolor SF, Fibreglass Mesh

 
Tòa nhà Centec - TP.Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Planicrete SP, Idrostop, Mapeproof TA, Isamite SP, Fibreglass Mesh

 
Khách sạn Lavender - Hồ Chí Minh
Khách sạn Lavender – Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Fibreglass Mesh, Idrosilex Pronto

 
Cao ốc Thăng Long - Tp.Hồ Chí Minh
Cao ốc Thăng Long – Tp.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Mapeproof TA, Isamite SP

 
Trường Đại học ACG - TP.Hồ Chí Minh
Trường Đại học ACG – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Planicrete SP, Mapeproof TA, Isamite SP, Idrosilex Pronto

 
Nhà máy Tôn Hoa Sen - Bình Dương
Nhà máy Tôn Hoa Sen – Bình Dương
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic

 
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - TP.Hồ Chí Minh
Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapeproof TA, Isamite SP, Keraset, Keracolor SF

 
Nhà máy Foster - Bình Dương
Nhà máy Foster – Bình Dương
Sản phẩm đã thi công: Mapeproof TA, Isamite SP

 
Tòa nhà Ree II - TP.Hồ Chí Minh
Tòa nhà Ree II – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Mapeproof TA, Idrosilex Pronto

 
Bệnh viện Đại học Y dược - TP.Hồ Chí Minh
Bệnh viện Đại học Y dược – TP.Hồ Chí Minh
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic, Planicrete SP, Idrostop, Mapefill GP, Mapethene TA, Isamite, Fibreglass Mesh

 
Trung tâm thương mại Indochina Riverside - Đà Nẵng
Trung tâm thương mại Indochina Riverside – Đà Nẵng
Sản phẩm đã thi công: Mapeproof TA, Idrosilex Pronto, Planicrete SP, Mapetop SP, Mapefluid R104, Adesilex P9, Granirapid, Keraset, Keracolor SF, Mapecoat W SP

 
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – Hà Nội
Sản phẩm đã thi công: Mapelastic