Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Chuyên Mục : Tiêu chuẩn xây dựng

Home  /  Tiêu chuẩn xây dựng

EN 934 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho phụ gia bê tông và vữa

EN 934 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho phụ gia bê tông và vữa. Giới thiệu EN 934 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại phụ gia chuyên dụng cho bê tông và vữa. – Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ…

ETA CE – Chứng nhận thẩm định kỹ thuật Châu Âu

ETA CE là Chứng nhận thẩm định kỹ thuật Châu Âu (The European Technical Assessment) dành cho các sản phẩm xây dựng. Giới thiệu ETA CE – ETA (The European Technical Assessment – tạm dịch: Thẩm định kỹ thuật Châu Âu) là một tài liệu cung cấp thông tin về…

EN 12002 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho việc xác định biến dạng ngang của keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng

EN 12002 là tiêu chuẩn Châu Âu cho việc xác định biến dạng ngang của keo dán gạch đá và keo chà ron (chít mạch) gốc xi măng. Giới thiệu EN 12002 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu, sản phẩm và hệ thống sản phẩm keo…

EN 998 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho vữa xây và vữa tô

EN 998 là tiêu chuẩn Châu Âu cho vữa xây và vữa tô. Giới thiệu EN 998 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vữa xây (EN 998-2) và vữa tô (EN 998-1). – Tiêu chuẩn này đưa ra các thuật ngữ, định nghĩa, yêu cầu kỹ thuật,…

EN 14891 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm chống thấm sử dụng trước khi ốp lát gạch đá

EN 14891 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm chống thấm sử dụng trước khi ốp lát gạch đá. Giới thiệu EN 14891 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu, sản phẩm và hệ thống sản phẩm dùng để chống thấm trước khi thi công ốp…

EN 1504 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông

EN 1504 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sản phẩm và hệ thống bảo vệ và sửa chữa kết cấu bê tông. Giới thiệu EN 1504 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu, sản phẩm và hệ thống sản phẩm dùng để bảo vệ và sữa chữa…

EN 15814 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho sơn phủ chống thấm gốc bitum – polymer cải tiến

EN 15814 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho cho sơn phủ chống thấm gốc bitum – polymer cải tiến. Giới thiệu EN 15814 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu và sản phẩm chống thấm có gốc bium (nhũ tương) và polymer cải tiến. – Tiêu chuẩn…

EN 13813 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho lớp láng nền

EN 13813 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho lớp láng nền: vữa tự sản phẳng, lớp làm phẳng hoàn thiện hoặc lớp áo láng nền. Giới thiệu EN 13813 – Tiêu chuẩn này áp dụng cho các vật liệu làm phẳng sàn: vữa tự san phẳng, vữa làm phẳng hoàn…

EN 13888 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho keo chà ron (chít mạch)

EN 13888 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho keo chà ron (chít mạch). Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu, đánh giá sự phù hợp, phân loại và chỉ định dành cho các sản phẩm keo dán gạch đá. Giới thiệu EN 13888 – Tiêu chuẩn này áp dụng…

EN 12004 – Tiêu chuẩn Châu Âu cho keo dán gạch đá

EN 12004 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho keo dán gạch đá. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu, đánh giá sự phù hợp, phân loại và chỉ định dành cho các sản phẩm keo dán gạch đá. Vui lòng download các tài liệu liên quan đến EN 12004…